Ventilation för villa & fastigheter

I dag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare, vilket kan leda till kondens i byggnadskonstruktionen med röta och mögelproblem som följd. Ett fungerande ventilationssystem är en förutsättning för ett bra inomhusklimat.

Behöver du hjälp med din ventilation? Vänd dig i så fall till mig, Tord Andersson på Vara Ventservice AB. Jag har över 25 års erfarenhet inom mitt område och erbjuder allt ifrån rådgivning till hela paketlösningar där även montering, igångsättande och besiktning ingår.

Mina kunder består av både företag och fastighetsägare i Vara med omnejd, som uppskattar god service och kvalitativt utförda arbeten.

Kontakta mig gärna för mer information!